EMPORIO® for Facility Management (FM)

Få styr på indkøbet inden for dine Facility Management services med en EMPORIO® Facility Management (FM) branche-indkøbsløsning

 

Indenfor FM udfordres indkøbsprocessen bl.a. af følgende:

 • Stort antal medarbejdere med indkøbsbehov
 • Stort antal kundelokationer, hvor indkøb skal koordineres på tværs
 • Dagligt forbrug af mange forskellige varer og services
 • Mange decentrale bestillinger og daglige transaktioner
 • Mange forskellige lokationer/kundekontrakter

 

Dette medfører ofte at din FM forretning bliver dårligere, fordi:

 • Der købes ind “udenom” indkøbsaftalerne
 • Der købes andre varer end dem som foretrækkes
 • Der mangler varer og forbrugsartikler på én lokation mens der er for mange på en anden
 • Der købes mindre bæredygtigt ind

 

Med en EMPORIO®/FM branche-indkøbsløsning kan du samle virksomhedens FM indkøb ét sted og derved forbedre hverdagen for dine medarbejdere og høste store gevinster!

EMPORIO®/FM

Facility Management (FM) branche-indkøbsløsning til virksomheder der leverer FM services og virksomheder med interne FM funktioner

Værdi for din virksomhed

Bundlinjeforbedring og frigørelse af værdifuld arbejdstid

 

Med en EMPORIO®/FM branche-indkøbsløsning opnår du målbare resultater* hurtigt:

 • Besparelser: Realisér besparelser hurtigt og med garanti, erfaringsmæssigt 5-20% på indkøbsvolumen
 • Medarbejdertid: Frigør værdifuld tid hos medarbejderne, erfaringsmæssigt 50-75% per indkøb
 • Finansfunktion: Automatisér fakturahåndteringen og frigør værdifuld tid i finansfunktionen, erfaringsmæssigt 80% af procestiden
 • Klimaaftryk: Reducer klimaaftrykket i virksomhedens indkøb

 

Derudover får I øget jeres digitalisering, compliance, forsyningssikkerhed og spend visibility.

 

Læs mere om hvordan EMPORIO® skaber værdi: Fordele for din virksomhed

 

Forstå hvorfor ukontrolleret indkøb ødelægger værdi og hvorfor en digitaliseret indkøbsproces er vigtig.

 

* Virksomheder med et overvejende decentraliseret og ukontrolleret indkøb har erfaringsmæssigt potentiale til at opnå de nævnte forretningsgevinster.

Gør det nemt at købe effektivt og korrekt ind

Og lad medarbejderne bruge deres tid og fokus på at levere den gode service

 

Vælg en EMPORIO®/FM branche-indkøbsløsning når du ønsker at forbedre din forretning:

 • Styring af indkøb ift. kundekontrakter (f.eks. rengøringskontrakter)
 • Betjening fra mobile enheder som smart phone og tablet (vigtigt for medarbejderne ude i yderste led)
 • Simpel budgetstyring for områdeledere
 • Målstyring på vigtige varemærkninger og klimaaftryk
 • Indkøb af services og tjenesteydelser
 • Punchout direkte til leverandører med meget store varesortimenter (f.eks. komponenter til bygningsvedligehold)
 • Pre-definerede indkøbslister for gentagne indkøb (også tidsstyrede)
 • Varekataloger med automatiske opdateringer
 • Pris-tracking på katalogvarer

 

EMPORIO®/FM branche-indkøbsløsningen kan leveres med begge vores grundprodukter:

 

Følgende er inkluderet i branche-indkøbsløsningen:

 • Varekatalogpakken
 • Katalogservice (vi administrerer op til 5 varekataloger på løsningen for jer, så de holdes dagligt opdaterede)

Facility Management favner et stort indkøbsvolumen

FM indkøbet kan være vanskeligt at få overblik og kontrol over uden en samlet indkøbsplatform

 

De mange FM services bidrager til et betragteligt indkøbsvolumen og mange daglige transaktioner:

 

Kontakt vores CEO Jes Anker Batting på jab@emte.dk eller +45 22701711 og hør mere om, hvordan EMPORIO®/FM kan hjælpe din virksomhed.

Kundeeksempel

Forenede Koncernen

Med 9.000 medarbejdere og et stort antal FM-kontrakter i Danmark og Sverige bruger Forenede Koncernen en EMPORIO®/FM branche-indkøbsløsning til et stort dagligt indkøb ifm. levering af FM-ydelser som rengøring, pleje og ejendomsdrift

“Valget af EMPORIO®/FM blev baseret dels på et meget logisk og enkelt brugerinterface, og dels på rigtig gode kundereferencer. Samarbejdet har igennem hele forløbet været yderst konstruktivt, og baseret på professionel dialog samt stor gensidig tillid.”

Jan Lindegaard, Indkøbsdirektør, Forenede Koncernen