Vi leverer træning, der får jer godt i gang

Det er vigtigt for os, at kunden hurtigt bliver en kyndig bruger af EMPORIO® indkøbssystemet. Vi leverer den nødvendige træning både i implementeringsforløbet og efterfølgende, hvis der opstår behov.

Under implementeringen

Under implementeringens forskellige faser leverer vores projektteam direkte eller indirekte træning på forskellig vis, herunder:

  • Generelt kendskab til EMPORIO® og systemets muligheder
  • Fælles systemterminologi
  • Integrationen med økonomisystemet
  • Træning af systemadministrator
  • Formidling af viden til nøglepersoner

EMPORIO®’s kommende systemadministrator på kundens side udpeges ofte tidligt i forløbet, og det er en fordel, hvis denne kan deltage i projektet. Således vil vores projektteam løbende kunne foretage vigtig vidensoverførsel til systemadministrator, herunder særligt under konfigurationsfasen, testfasen og pilotfasen, hvor systemadministrator vil udgøre en nøglerolle ift. konfiguration og test, herunder opsætning af leverandører, varekataloger, punchout mv.

Vores Support Manager afholder endvidere en formel træningsdag for kundens nøglepersoner i slutningen af implementeringen.

Efter implementeringen

Vi tilbyder naturligvis skræddersyet træning og uddannelse alt efter behov, hvilket fx kan være træning af en ny systemadministrator, eller senere uddybende træning i EMPORIO®’s administrationsmodul eller andre områder af systemet, hvor kunden har behov for at styrke kompetencerne i EMPORIO®.