Sådan implementerer vi en succesfuld løsning

Mange har berøringsangst overfor nye IT-projekter efter dårlige oplevelser med endeløse og fejlbehæftede IT-projekter. Det forstår vi godt, og vi gør derfor meget ud af at vise nye kunder, at vi har styr på tingene. For IT-projekter behøver ikke at være en dårlig oplevelse. Tværtimod.

Vi anvender en afprøvet og stringent implementeringsproces, som sikrer, at implementeringen bliver robust og ender som en succes. Vi allokerer et erfarent projektteam til opgaven, der hjælper kunden igennem hele processen, og vi er minutiøse i vores projekt- og leverancestyring. Det ligger os meget på sinde at levere implementeringen til den aftalte tid og kvalitet. Vi ved hvad vi laver, og udfører derfor vores projekter til fast pris.

Udover effektiv styring følger vi tre gode principper, som giver sucessfulde IT-projekter, nemlig 1) vi påbegynder først en implementering når kunden og vi – både forstår og er enige om – præcist, hvad der skal leveres, og 2) vi går først i gang med en ny fase, når den forrige er leveret, og 3) vi dokumenterer det, som aftales.

 • Vores projektteam besidder altid følgende helt nødvendige og integrerede kompetencer:

  Stærk og erfaren projektledelse

 • Vores projektteam besidder altid følgende helt nødvendige og integrerede kompetencer:

  Skarp forretningsforståelse

 • Vores projektteam besidder altid følgende helt nødvendige og integrerede kompetencer:

  Dyb indkøbsfaglig viden

 • Vores projektteam besidder altid følgende helt nødvendige og integrerede kompetencer:

  Ekspertviden om systemet

 • Vores projektteam besidder altid følgende helt nødvendige og integrerede kompetencer:

  Softwareudviklingskompetence på specialistniveau

 • Vores projektteam besidder altid følgende helt nødvendige og integrerede kompetencer:

  Ekspertise i integration til økonomisystemer

01 Specifikationsfasen

01 Specifikationsfasen

Fasens formål er, at både kunden og vi får afklaret alle relevante forretningsbehov, og forskellige løsningsmuligheder, således, at der opnås en præcis og fælles forståelse af den samlede ønskede løsning og vejen dertil.

Dette kræver sædvanligvis en række arbejdssessioner med deltagelse af relevante personer fra kundens side sammen med vores projektteam. Arbejdet resulterer i en systemspecifikation for EMPORIO®.

Varighed: Ca. 2-4 uger.

04 Testfasen

04 Testfasen

Testfasen udgør selve overtagelsesprøven.

Fasens formål er at teste EMPORIO® i udviklingsmiljøet ift. systemspecifikationens acceptkriterier forud for pilotfasen, hvor EMPORIO® er flyttet over i produktionsmiljøet og omfatter rigtige brugere.

Varighed: Ca. 2-3 uger.

02 Integrationsfasen

02 Integrationsfasen

Fasens formål er, at etablere en velfungerende integration mellem EMPORIO® og kundens økonomisystem, som understøtter den ønskede løsning jf. systemspecifikationen.

Vi etablerer integrationen og skal til dette formål have adgang til en eller flere ressourcer fra kunden, som kan svare på relevante spørgsmål og udføre påkrævet arbejde på kundens side i relation til dette.

Varighed: Ca. 6 uger.

05 Pilotfasen

05 Pilotfasen

Pilotfasen udgør selve driftsprøven.

Fasens formål er at afprøve EMPORIO® i drift, herunder driftskravene til hostingen, i et afgrænset område af kundens organisation og med et begrænset antal brugere, således, at kunden gennem pilotfasen bliver i stand til selv at operere EMPORIO®.

Varighed: Ca. 4 uger.

03 Konfigurationsfasen

03 Konfigurationsfasen

Fasens formål er, at konfigurere EMPORIO® jf. systemspecifikationen, dvs. at EMPORIO® understøtter kundens forretningsstruktur og at diverse indstillinger understøtter de relevante dele af kundens processer og politikker.

Såfremt systemspecifikationen omfatter specialudvikling af ny funktionalitet efter kundens ønske er fasens formål ligeledes at udvikle sådan funktionalitet (dette kan gøre at fasen tager længere tid).

Varighed: Ca. 2-3 uger.

06 Udrulningsfasen

06 Udrulningsfasen

Fasens formål er, i en eller flere delfaser, og parallelt med at EMPORIO® nu også er i drift, at udrulle EMPORIO® til en større del af kundens organisation.

Dette kan ske med eller uden vores involvering.

Varighed afhænger af kundens størrelse og organisation mv.

Projektorganisation

For at sikre fremdrift og succes i alle implementeringens faser etableres altid en effektiv projektorganisation med de rette roller og beslutningstagere:

Roller på kundens side

 • Projektejer / styregruppe
 • Projektleder
 • Beslutningstager/vidensperson, Indkøb
 • Beslutningstager/vidensperson, Finans
 • Beslutningstager/vidensperson, IT og masterdata
 • Systemadministrator for EMPORIO®

Derudover sammensættes typisk en implementeringsgruppe, der agerer forankringspunkt de steder af organisationen, hvor EMPORIO® skal anvendes.

Roller på vores side

 • Kommercielt ansvarlig
 • Projektleder (ansvar for den samlede leverance)
 • Teknisk ansvarlig (ansvar for den samlede tekniske leverance)
 • Lead udvikler (udfører integration, konfiguration, udvikling, test, mv.)
 • Support Manager (test, undervisning, overgang til support mv.)