Virksomhedens indkøb samlet ét sted

Digital transformation af indkøb

Få digitaliseret indkøbsprocessen med et EMPORIO® indkøbssystem, og realisér virksomhedens potentiale for indkøbsbesparelser, mål for bæredygtighed og meget mere. 

Vi har fjernet kompleksiteten og gjort det nemt for alle at købe korrekt ind!

Produktnavnet EMPORIO® er hentet fra antik græsk og betyder “handelsplads”. EMPORIO® er et registreret varemærke i EU.

 • Værdi for din virksomhed

  Realisér besparelser hurtigt og med garanti, erfaringsmæssigt 5-20% på indkøbsvolumen

 • Værdi for din virksomhed

  Frigør værdifuld tid hos medarbejderne, erfaringsmæssigt 50-75% per indkøb

 • Værdi for din virksomhed

  Automatisér fakturahåndteringen og frigør værdifuld tid i finansfunktionen, erfaringsmæssigt 80% af procestiden

 • Værdi for din virksomhed

  Reducer klimaaftrykket i virksomhedens indkøb

 • Værdi for din virksomhed

  Øget digitalisering, compliance, forsyningssikkerhed og spend visibility

EMPORIO® indkøbssystemet styrker din virksomheds konkurrenceevne indenfor centrale temaer

For CEO og bestyrelsen

Bæredygtighed

Hjælp medarbejderne til at reducere virksomhedens klimaaftryk (kg CO2e) med visuel målstyring under selve indkøbet

Digitalisering

Vær ambitiøs med virksomhedens digitaliseringsrejse og brug den transaktionsrige indkøbsproces som spydspidsprojekt

Forsyningsikkerhed

Manøvrér med øjeblikkelig implementering af leverandørskift helt ud i organisationen, og kontrollér centrale led i forsyningskæden

For CFO og Finansfunktionen

Besparelser

Realiser forventede millionbesparelser på bundlinjen via høj udnyttelse af indkøbsaftaler og fuld kontrol med forbruget

Effektivisering

Frigør ressourcer, reducer procesomkostninger, automatisér, få præcise data, skab overblik og meget mere

Compliance

Opnå høj compliance på CSR, QHSE, ESG, godkendelser, betalingsbetingelser, samt god beskyttelse mod bestikkelse og bedrageri

For CPO og indkøbsfunktionen

Indkøbspolitik

Få implementeret indkøbspolitikken på én brugervenlig platform gennem varekataloger, punchout, tekstordrer, og lageraftræk

Aftaleudnyttelse

Sammenkæd strategisk og operationelt indkøb med effektiv implementering af indkøbsaftalerne i hele organisationen

Spend visibility

Opnå automastisk spendkategorisering på ordrelinjeniveau og undgå manuel spendindsamling og -kategorisering fremover

 • Derfor valgte vores kunder Emporio

  Fuld integration til økonomisystemet uanset type og version

 • Derfor valgte vores kunder Emporio

  Konkurrencedygtig fast pris

 • Derfor valgte vores kunder Emporio

  Specialtilpasninger efter behov, stadig med fuld opdaterbarhed

 • Derfor valgte vores kunder Emporio

  Specialister i udvikling af software til indkøb

 • Derfor valgte vores kunder Emporio

  Professionel rådgivning om indkøbstransformation

 • Derfor valgte vores kunder Emporio

  Vi er altid tæt på, hurtige, fleksible og lydhøre

Udvalgte cases

Case 01

Forenede Koncernen digitaliserer sin indkøbsproces med EMPORIO®

Med EMPORIO® bliver det nemt for indkøbsfunktionen at implementere indkøbsaftaler i hele den decentrale organisation, og nemt for alle brugerne at indkøbe varer til den daglige serviceproduktion, bl.a. via mobile enheder.

Herved vil Forenede Koncernen – udover indkøbsbesparelser – opnå flere gevinster såsom effektivisering, compliance og bedre indkøbsstyring.

Også bæredygtig målstyring bliver nu muligt med EMPORIO®’s målstyringsfunktion, der vil sikre, at der f.eks. primært indkøbes miljøvenlige rengøringsmidler.

Med godt 9.000 medarbejdere er Forenede Koncernen som servicevirksomhed til stede hos en lang række kunder i Danmark og Sverige for at levere service af høj kvalitet hver dag indenfor rengøring, pleje, ejendomsdrift og kantinedrift.

Som en væsentlig del af Forenede Koncernens generelle digitaliseringsrejse var det oplagt at digitalisere indkøbsprocessen, hvorved et stort decentralt indkøb samles på én platform, fuldt integreret med Navision. EMPORIO® vil dagligt blive anvendt af op til 1.000 brugere helt ud i yderste led af organisationen.

Forenede Koncernen valgte EMPORIO® som indkøbsløsning efter en grundig udvælgelsesproces, der bl.a. omfattede en brugerafprøvning.

“Valget af EMPORIO® blev baseret dels på et meget logisk og enkelt brugerinterface, og dels på rigtig gode kundereferencer. Samarbejdet har igennem hele forløbet været yderst konstruktivt, og baseret på professionel dialog samt stor gensidig tillid.”

Jan Lindegaard, indkøbsdirektør, Forenede Koncernen
Case 02

Scandlines får ordrene sikkert i havn med EMPORIO®

Hos Scandlines foregår alt indkøb til færgerne via en EMPORIO® indkøbsløsning, som benyttes af flere hundrede brugere til havs og på land. Om det er de mere end 500.000 reservedele til færgerne eller varer til restauranter og cafeterier, sker det altsammen i ét overskueligt system.

Ikke kun medarbejderne på færgen har fået det lettere. En direkte integration til Business Central økonomisystemet hos Scandlines har resulteret i en effektivisering af planlægningen, styringen og opfølgningen på indkøbet hos de indkøbsansvarlige på hovedkontoret i København, samtidig med at compliance også er sikret.

Det er også nemt at være leverandør med en integreret indkøbsløsning. En leverandørportal gør det muligt for leverandørerne at vedligeholde det aftalte sortiment. Enten ved at uploade informationerne eller gennem integration direkte til deres systemer, så arbejdet bliver helt fuldautomatisk.

Case 03

Jespers Torvekøkken får styr på sit daglige råvareindkøb med EMPORIO®

Hos Jespers Torvekøkken bruger ca. 75 køkkenchefer dagligt EMPORIO® til indkøb af råvarer, ingredienser og emballage til madproduktionen, og endvidere til indkøb af udstyr og hjælpemidler til produktionsfaciliteterne.

Jespers Torvekøkken har en høj afhængighed af daglige leverancer af friske fødevarer fra en række leverandører til sine mere end 70 produktionsenheder fordelt i hele landet. Derfor havde Jespers Torvekøkken brug for en indkøbsløsning til effektiv og stabil styring af indkøbsbehov i en kategori, hvor priser fluktuerer og indkøbsstrategien er forskellig per division.

Indkøbskompetencen ligger i de forskellige produktionsenheder og derfor var der behov for en klar pris- og strategistyring, med klar kommunikation til rekvirenterne. Hastighed er afgørende når det kommer til at bestille til næste dags produktion og gennem EMPORIO®s brugervenlige grænseflade guides rekvirenten til at bestille de korrekte varer og understøtte produktionens finans, økologi og CO2 mål. Alt sammen i én kurv så rekvirenterne ikke skal bruge tid på at fordele ordrer mellem leverandører.

Leverandørernes kataloger opdateres automatisk, inklusive fødevaredata.

Case 04

Kokkenes Køkken prioriterede bæredygtighed, brugervenlighed og bedre styring da de valgte EMPORIO®

Med 35 køkkener i Danmark leverer Kokkenes Køkken hver dag frokost til mange heldige medarbejdere. Maden tilberedes helt fra bunden og on-site i hver kantine.

Med EMPORIO® opnår køkkencheferne løbende forbedring af bæredygtigheden med den indbyggede målstyring for klimaaftryk (kg CO2e) og økologi (%) – både generelt set og i forhold til den enkelte kundes ønske. Og det bliver nemt at følge udviklingen og rapportere hurtigt og korrekt på bæredygtighed.

Køkkenpersonalet kan nu på én brugervenlig platform foretage al indkøb ud fra opdaterede varekataloger, hvor man tidligere skulle bestille fra adskillige leverandørers hjemmesider. Det sikrer, at indkøb foretages nemt, hurtigt og korrekt, i en digitaliseret indkøbsproces, der er fuldt integreret med Navision.

EMPORIO®’s dataopsamling og statistik giver overblik og fuld transparens i det løbende indkøb, hvilket gør budgetstyringen (f.eks. i forhold til kuvertpriser) nemmere for den enkelte køkkenchef.

Overordnet set, får Kokkenes Køkken en centraliseret indkøbsstyring, der sikrer besparelser og effektivisering.

“EMPORIO® hjælper os med en forenklet indkøbsproces, dataindsamling og fakturahåndtering. Vi opnår en bedre gennemskuelighed på forbrug og økonomi og sørger for at køkkencheferne bruger mindre tid på administration og mere tid på den gode mad og service.”

Asmus Thorsøe Hamann, Kvalitetschef, Kokkenes Køkken
Case 05

Royal Greenland fik adgang til indkøb på åbent hav med EMPORIO

Hos Royal Greenland sikrer en EMPORIO® indkøbsløsning, at flere hundrede brugere nemt kan indkøbe indirekte varer både fra hovedkontor, landbaserede produktionsfaciliteter og til havs på fabrikstrawlers. De indirekte varer omfatter alt fra tekniske reservedele til skibene til kontormøbler og facility management.

Royal Greenland havde brug for en indkøbsløsning, der skulle fungere som en fælles digital indkøbsplatform for indkøbere og udvalgte medarbejdere i Grønland, Polen og Danmark. Løsningen skulle udvikles, så besætningen på selskabets trawlers kunne benytte platformen til indkøb, også på åbent hav med stærkt begrænset internetadgang.

Med en EMPORIO® indkøbsløsning fra Emporio Technologies, har Royal Greenland i dag en fuld funktionsdygtig løsning, der gør det muligt for besætninger, lagerførerer, produktionsarbejdere og administrationspersonale at håndtere bestillinger og indkøbsordrer på den samme platform med integration direkte til SAP.